Nejdůležitější je rozloučení s milovanou osobou

Nejhorším dnem v životě většiny lidí je ten, kdy přijdou o někoho milovaného. Definitivní odchod člověka z toho světa je pro pozůstalé nevyslovitelně tragickou a smutnou událostí. Přesto právě v těchto nanejvýš dramatických okamžicích jsou nejbližší příbuzní nuceni vyřizovat spoustu praktických záležitostí okolo úmrtí. V této situaci je potřeba kromě jiného vyhledat také pohřební službu.

Dobré pohřebnictví přitom dokáže pozůstalým v mnoha ohledech výrazně pomoci a ulehčit jim od nepříjemných starostí s pohřbem. Renomovaná pohřební služba je schopna citlivým způsobem zajistit všechny náležitosti, jako je převoz zemřelého, oblečení a úprava zemřelého, smuteční obřad (v obřadní síni, v kostele, v kapli nebo nad hrobem), smuteční oznámení, hudba při obřadu, smuteční řečník, smuteční kytice a věnce, vystavení úmrtního listu, rozptyl popela na soukromém pozemku a mnohé další.

Poslední rozloučení se zesnulým je pro pozůstalé zásadně důležitý, ale zároveň psychicky velmi vypjatý moment. Dobrá organizace a zaopatření vkusného a důstojného obřadu je proto nutností. Kvalitní pohřební služba navíc přistupuje ke každému zesnulému a pozůstalým maximálně ohleduplným a zároveň osobním způsobem.

Těžké období po ztrátě milovaného člověka je velmi obtížné překonat. Proto je na místě veškeré praktické starosti svěřit do rukou zkušeným profesionálům a soustředit se pouze na vlastní rozloučení se zesnulým.