Zahraniční a mezinárodní instituce

GACR - Greyhound Adoption Czech Republic

GACR - Greyhound Adoption Czech Republic

Greyhound Adoption Czech Republic je zapsaný spolek pro adopci vysloužilých dostihových chrtů. GACR provozuje dočasné domovy pro týrané a opuštěné psy. Podporuje materiálně a spolupracuje s útulky pro psy. Program adopce chrtů na záchranu životů ...

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...