Zemědělské a potravinářské výzkumné ústavy

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

Výzkum – Výzkumný ústav potravinářský Praha

Oddělení výzkumu Centrum transferu technologií Sbírka mikroorganismů Patenty a užitné vzory Výzkumná činnost Projekty Výzkumná spolupráce Podíl na činnosti odborných orgánů a komisí Pedagogická, vzdělávací a poradenská činnost Oddělení výzkumu Oddělení výzkumu Kontakty: Ing. Ivana Laknerová – vedoucí oddělení [ivana.laknerova@vupp.cz] Ing. Radko Pechar, Ph ...

www.vupp.cz/cs/vyzkum/

Komplexní dodávky technologických celků - Frigomont a.s.

Projekt: Frigomont úspory energie je spolufinancován Evropskou unií. Předmětem projektu jsou investiční akce, které povedou ke snížení energetické náročnosti výrobních procesů společnosti FRIGOMONT a.s. formou instalace kogeneračních jednotek s využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu a formou modernizace soustav osvětlení administrativní a ...

www.frigomont.cz/