Vědecké a výzkumné ústavy

Přidat / editovat záznam

Info-Budejovice.cz Instituce a organizace Vědecké a výzkumné ústavy

Akademie věd

Hvězdárny

Výzkumné a zkušební ústavy

Více výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Jihočeský okres České Budějovice


Zobrazit pouze výsledky lokality "okres České Budějovice"QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o. - organizační složka - www.qualiform.sk/cs

Certifikace stavebních výrobků – posuzování a ověřování neměnnosti parametrů stavebních výrobků. Certifikace systémů managementu. Zkušebna stavebních hmot – zkoušky čerstvého a ztvrdlého betonu, stříkaného betonu, zkoušky betonových výrobků, polní ...

Bílovice nad Svitavou, Lesní 693 + pobočky (7) - +420 606 299 889

Český svářečský ústav s.r.o. - www.csuostrava.eu ZAVŘENO (Otevírá 06:30)

Český svářečský ústav (dále jen ČSÚ) je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační a zkušební organizace, která působí v oboru svařování. Byla založena v roce 1994. Majoritním vlastníkem ČSÚ je s Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Činnost …

Ostrava - Kunčičky, Vratimovská 624/11 (Průmyslové centrum Ostrava) - +420 775 573 696, +420 775 573 697

Státní ústav pro kontrolu léčiv - OKL 402 - www.sukl.cz

Zajišťování státního dozoru nad vlastnostmi léčiv a zdravotnických prostředků, které jsou používány v humánní medicíně. Léčiva - klinické hodnocení léčiv, hraniční přípravky, registrace léčiv, dozor nad výrobou léčiv, distribuce léků Státní agentura pro …

České Budějovice, Boženy Němcové 54 + pobočky (8) - +420 272 185 502

Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti - www.hvezdarnacb.cz

Nabízíme prezentace poznatků pro veřejnost, práce s dětmi a mládeží s hlubším zájmem o oblast astronomie a spolupráce s amatérskými astronomy.

České Budějovice - České Budějovice 7, Zátkovo nábř. 9/4 + pobočka - +420 386 352 044

Biologické centrum AV ČR, v. v. i. - www.bc.cas.cz

Provozujeme instituci, která zahrnuje entomologický, hydrobiologický, parazitologický ústav, ústav molekulární biologie rostlin a půdní biologie.

České Budějovice - České Budějovice 2, Branišovská 1160/31 + pobočka - +420 387 771 111, +420 387 775 051

Historický ústav AV ČR, v.v.i. - www.hiu.cas.cz

Ústav je zaměřen zejména na dějiny v období od raného novověku do druhé světové války.

České Budějovice - České Budějovice 2, Branišovská 1160/31 + pobočky (4) - +420 387 775 070

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. - www.vumop.cz

Rozvoj vědního poznání v oborech komplexních meliorací, půdoznalství a informatiky vztahující se k těmto oborům.

České Budějovice - České Budějovice 6, Žižkova tř. 309/12 + pobočky (5) - +420 387 718 247