Akademie věd

Historický ústav AV ČR, v.v.i.

Ústav je zaměřen zejména na dějiny v období od raného novověku do druhé světové války.