Státní úřady a instituce

Přidat / editovat záznam

Info-Budejovice.cz Instituce a organizace Státní úřady a instituce

Celní správa

Finanční úřady

Hygienické stanice

Inspekce

Katastrální úřady

Ministerstva

Obecní úřady, samospráva

Policie

Soudy

Správa přírodních zdrojů

Úřady práce

Veterinární správa

Věznice

Více výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Jihočeský okres České Budějovice


Zobrazit pouze výsledky lokality "okres České Budějovice"Šárka Kolářová – celní deklarace - www.celni-jednatelstvi.cz/ ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

Poskytujeme kompletní odbavení celních zásilek, zastupování v celním i daňovém řízení, zajištění celního dluhu, poradenství v celní problematice a zpracování údajů v systému Intrastat, evidence a výkazy.

České Budějovice - České Budějovice 5, Vrbenská 1931/29 - +420 602 175 078 , +420 387 411 569

Český svářečský ústav s.r.o. - www.csuostrava.eu ZAVŘENO (Otevírá 06:30)

Český svářečský ústav (dále jen ČSÚ) je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační a zkušební organizace, která působí v oboru svařování. Byla založena v roce 1994. Majoritním vlastníkem ČSÚ je s Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Činnost …

Ostrava - Kunčičky, Vratimovská 624/11 (Průmyslové centrum Ostrava) - +420 775 573 696, +420 775 573 697

I-KONTAKT-KAPLICE s.r.o.

Zastoupení v celním řízení, včetně zajištění celního dluhu před celnicí v oblasti spotřebních daní (ukončování AAD, oznámení o dovozu bioproduktů, doklad o dopravě). Vykazování údajů do Intrastatu.

České Budějovice - České Budějovice 5, Vrbenská 2044/6 + pobočky (5) - +420 380 311 227

Vazební věznice České Budějovice - www.vscr.cz/ceske-budejovice-71

Vazební věznice s oddělením pro odsouzené k výkonu trestu v kategorii s dozorem. Kapacita činí 279 míst.

České Budějovice - České Budějovice 7, Goethova 1929/1 + pobočky (38) - +420 386 706 111

Krajské vojenské velitelství České Budějovice - www.kvvcb.army.cz ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

Jako velitelství tohoto kraje se zaměřujeme na vykonávání státní správy na území Jihočeského kraje. Velitelství je příslušné pro fyzické a právnické osoby, které mají trvalý pobyt na tomto území. Zabýváme se i řešením žádosti státních občanů ČR o dobrovolné …

České Budějovice - České Budějovice 6, Žižkova tř. 185/37 + pobočky (13) - +420 973 321 223

Odbor cizinecké policie Jihočeský kraj - www.policie.cz

Odbor se zabývá pobytem cizinců na území České republiky a problematikou s tím spojenou.

České Budějovice - České Budějovice 3, Pražská tř. 558/52b + pobočky (160) - +420 974 221 829

Povodí Vltavy, státní podnik - www.pvl.cz

Péče o vodní toky a zajištění jejich údržby. Provoz vodních děl. Ochrana a správa množství a jakosti povrchových i podzemních vod.

České Budějovice, Litvínovická 709/5 + pobočky (4) - +420 387 683 111

Český telekomunikační úřad - www.ctu.cz

Úřady pro výkon státní správy včetně regulace ve věcech elektronických komunikací a regulace poštovních služeb.

České Budějovice - České Budějovice 6, Žižkova tř. 1321/1 + pobočky (6) - +420 386 104 111

Státní energetická inspekce - www.cr-sei.cz

Dohlížíme nad dodržováním podmínek podnikání a výkonem státní správy v energetických odvětvích. Poskytujeme poradenskou činnost.

České Budějovice - České Budějovice 3, Lipenská 869/17 + pobočky (10) - +420 387 780 150

Státní úřad pro jadernou bezpečnost - www.sujb.cz

Vykonávání státní správy a dozoru při využívání jaderné energie i ionizujícího záření v oblasti radiační ochrany.

České Budějovice - České Budějovice 7, L. B. Schneidera 362/32 + pobočky (10) - +420 386 105 210, +420 386 105 221

Česká inspekce životního prostředí - www.cizp.cz

Zajišťujeme dozor nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. Zabýváme se problematikou ekologické újmy a její prevencí.

České Budějovice - České Budějovice 2, U Výstaviště 1315/16 + pobočky (13) - +420 731 405 133 , +420 386 109 111

Česká školní inspekce - www.csicr.cz

Vykonávání veřejnosprávní kontroly v předškolních a školských zařízeních, ve střediscích a pracovištích praktického vyučování.

České Budějovice - České Budějovice 6, Dukelská 455/23 + pobočky (37) - +420 606 144 957 , +420 386 111 111

Český statistický úřad - www.cbudejovice.czso.cz

Získávání, zpracování a poskytování informací o hospodářských, společenských a ekologických jevech.

České Budějovice - České Budějovice 6, Žižkova tř. 1321/1 (3. patro) + pobočky (13) - +420 386 718 111

Státní ústav pro kontrolu léčiv - OKL 402 - www.sukl.cz

Zajišťování státního dozoru nad vlastnostmi léčiv a zdravotnických prostředků, které jsou používány v humánní medicíně. Léčiva - klinické hodnocení léčiv, hraniční přípravky, registrace léčiv, dozor nad výrobou léčiv, distribuce léků Státní agentura pro …

České Budějovice, Boženy Němcové 54 + pobočky (8) - +420 272 185 502

Česká obchodní inspekce - www.coi.cz

ČOI kontroluje a dozoruje prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost.

České Budějovice - České Budějovice 7, Mánesova 1803/3a + pobočky (6) - +420 387 722 338

OSSZ České Budějovice - www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/jihocesky-kraj/ossz-ceske-budejovice/oss

Organizace spravuje činnosti v oblastech povinného sociálního zabezpečení a lékařské posudkové služby.

České Budějovice - České Budějovice 2, Ant. Barcala 1461 - +420 387 755 111

Katastrální úřad pro Jihočeský kraj - www.cuzk.cz

Poskytování služeb v oblasti správy katastru nemovitostí prostřednictvím územně příslušného katastrálního pracoviště.

České Budějovice - České Budějovice 7, Lidická tř. 124/11 + pobočky (113) - +420 386 713 111

Okresní soud v Českých Budějovicích - portal.justice.cz/justice2/soud/soud.aspx

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni.

České Budějovice - České Budějovice 7, Zátkovo nábř. 10/2 + pobočka - +420 386 719 111

Celní úřad pro Jihočeský kraj - www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-jihocesky-kraj/Stranky/default.aspx

Instituce je bezpečnostním sborem a její činnost zapadá do systému celního dohledu nad zbožím v rámci jednotného celního území Evropské unie.

České Budějovice - České Budějovice 6, Kasárenská 1473/6 + pobočky (16) - +420 386 714 111

Krajský soud v Českých Budějovicích - portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx

Krajské soudy jsou typicky soudy odvolacími, rozhodují o odvoláních proti rozsudkům okresních soudů, jako soudy druhého stupně, a to vždy konečně.

České Budějovice - České Budějovice 7, Zátkovo nábř. 10/2 + pobočka - +420 389 018 111

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích - www.khscb.cz

Vydávání rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnění úkolů státní správy v ochraně veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru.

České Budějovice - České Budějovice 3, Na Sadech 1858/25 + pobočky (7) - +420 387 712 111

Policie ČR - Územní odbory České Budějovice - www.policie.cz/

Odbor vnější služby a odbor služby kriminální policie a vyšetřování.

České Budějovice - České Budějovice 3, Pražská tř. 1589/5 + pobočky (150) - +420 974 226 111

Nejvyšší kontrolní úřad - www.nku.cz

Kontrolujeme a posuzujeme hospodaření se státním majetkem i s finančními prostředky vybíranými na základě zákona.

České Budějovice - České Budějovice 1, Dr. Stejskala 111/6 + pobočky (9) - +420 233 045 720

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem - www.uhul.cz

Zabýváme se inventarizací a poradenstvím při provádění certifikace lesů v ČR. Vyhotovujeme i spravujeme data a zajišťujeme jednotný typologický systém.

Rudolfov, Lipová 1/15 + pobočky (8) - +420 380 432 111, +420 606 651 131

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - www.uzsvm.cz

Instituce jedná v řízení před soudy a úřady ve věcech týkajících se majetku státu namísto organizačních složek.

České Budějovice - České Budějovice 6, Prokišova 1202/5 + pobočky (9) - +420 387 724 111, +420 387 724 252

Český hydrometeorologický ústav - www.chmi.cz

Zřizování a provoz měřicích stanic a sítě s využíváním telekomunikačních sítí. Poskytování předpovědí a výstrah.

České Budějovice - České Budějovice 7, Antala Staška 1177/32 + pobočky (7) - +420 386 102 241, +420 386 460 102

Krajské státní zastupitelství České Budějovice - portal.justice.cz/soud/soud.aspx

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

České Budějovice - České Budějovice 7, Goethova 1949/2 + pobočky (8) - +420 386 798 111

Česká plemenářská inspekce - www.cpinsp.cz

Kontrolujeme dodržování povinností stanovených v zákoně o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat.

České Budějovice - České Budějovice 3, Severní 2303/9 + pobočky (12) - +420 777 795 078 , +420 387 420 551

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu - www.suip.cz/oip05

Úřad pro inspekci práce. Orgán státní správy, jehož hlavním úkolem je kontrola dodržováni povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů.

České Budějovice - České Budějovice 5, Vodní 1629/21 - +420 950 179 511

Probační a mediační služba - www.pmscr.cz

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností.

České Budějovice - České Budějovice 1, Karla IV. 417/12 + pobočky (75) - +420 384 361 439, +420 737 247 431

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad - www.rr-jihozapad.cz

Zajištění přípravy a realizace regionálního operačního programu.

České Budějovice - České Budějovice 6, Jeronýmova 1750/21 + pobočka - +420 389 058 600, +420 389 058 602

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. - www.vumop.cz

Rozvoj vědního poznání v oborech komplexních meliorací, půdoznalství a informatiky vztahující se k těmto oborům.

České Budějovice - České Budějovice 6, Žižkova tř. 309/12 + pobočky (5) - +420 387 718 247

Finanční úřad pro Jihočeský kraj - www.financnisprava.cz

Úřad vykonává správu daní, odvodů, záloh na tyto příjmy, spravuje dotace, ukládá pokuty, vybírá a vymáhá odvody, poplatky, úhrady, pokuty a penále.

České Budějovice - České Budějovice 7, Mánesova 1803/3a + pobočky (16) - +420 387 722 111, +420 387 722 299

Úřad práce České republiky - portal.mpsv.cz

Specializujeme se na zajišťování pracovních míst. Vedeme evidenci uchazečů o práci. Zajišťujeme státní sociální podporu a pomoc v hmotné nouzi.

Týn nad Vltavou, Sakařova 755 + pobočky (456) - +420 950 109 231, +420 950 109 232

Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj - www.svscr.cz

Instituce dbá na zdraví zvířat, na zdravotní nezávadnost potravin a na ochranu kraje před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů.

České Budějovice - České Budějovice 3, Severní 2303/9 + pobočky (31) - +420 387 789 522

Státní pozemkový úřad - www.spucr.cz

Zaměřujeme se na rozhodování o pozemkových úpravách a organizaci jejich provádění, zajišťování vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů.

České Budějovice - České Budějovice 4, Rudolfovská tř. 493/80 + pobočky (83) - +420 387 693 502, +420 387 693 700