Vysoké školy

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Veřejná vysoká škola s osmi fakultami a vysokoškolským ústavem. Profiluje se jako univerzita výzkumná, orientovaná zejména na přírodní, zemědělské a humanitní vědy. Úzce spolupracuje s Ústavy Akademie věd ČR.

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s.

Nabídka bakalářských studijních programů v oblasti mezinárodních teritoriálních studií a regionálních studií a bezpečnostně-právní činnosti.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Profesně zaměřená vysoká škola, neuniverzitního typu. Nabízíme možnost bezplatného studia v bakalářských oborech Ekonomika podniku, Stavební management a Konstrukce staveb. Studium v prezenční či kombinované formě.

Odloučené pracoviště Fakulty strojní

Pracoviště zajišťuje výuku v oblasti strojního inženýrství. Nabízíme studium bakaléřského studijního programu v kombinované formě.