Mateřské školy

Klubko Jenerálka

KLUBKO JENERÁLKA – předškolní zařízení pro děti od 2 let do 6 let, které funguje již pátým rokem.

Jeslová a azylová zařízení České Budějovice

Provoz jeslí. Výchovné péče dětem do tří let věku. Služby sociální prevence. Krizová pomoc a noclehárny.

Dětské Centrum BARBORKA, s.r.o.

Provozujeme dětskou hernu s kavárnou v centru města. Zajišťujeme hlídání dětí, pořádání oslav narozenin, zájmové kroužky, kurzy a cvičení pro děti i dospělé. Dále provozujeme soukromou mateřskou školu a jesle pro děti od 2-6 let. Celoroční provoz s výukou ...

MŠ České Budějovice, Zeyerova

Státní mateřská škola pro 176 dětí se školní jídelnou a s rozšířenou hudebně pohybovou výchovou, pěveckým, sportovním i výtvarným kroužkem.

MŠ České Budějovice, U Pramene

Mateřská škola s kapacitou 108 dětí. V provozu je 5 věkově smíšených oddělení. Zaměřujeme se na osobnostní rozvoj každého dítěte pomocí spontánní hry.

MŠ České Budějovice, K. Štěcha

Výchova dětí předškolního věku v mateřské škole s kapacitou 248 žáků. Škola se skládá ze dvou oddělení jeslí a deseti tříd mateřské školy.

ZŠ a MŠ Zahájí

Mateřská škola pro 35 dětí s jídelnou.

Zahájí 6 +

ZŠ a MŠ Kamenný Újezd

Mateřská škola pro 86 dětí s jídelnou. V provozu jsou tři třídy. Pořádá ůzné akce a výlety, výtvarné soutěže.

ZŠ a MŠ Dříteň

Provoz mateřské školy pro 75 dětí. K dispozici je školní jídelna a družina. Dětem je zajištěno sportovní, kulturní i společenské vyžití.

Dříteň 61 +

ZŠ a MŠ Ševětín

Provozujeme mateřskou školu pro 125 dětí s jídelnou. Nabízíme tanečně pohybové kroužky, anglický kurz či divadelní, filmová a hudební představení.

ZŠ a MŠ Dubné

Provozujeme mateřskou školu pro 112 dětí s jídelnou. Pořádáme výlety a sportovní akce.

Dubné 127 +

ZŠ a MŠ Olešník

Mateřská škola pro 56 dětí s jídelnou.

Olešník 87 +

ZŠ a MŠ Olešnice

Mateřská škola pro 30 dětí. Děti využívají jídelnu společně se žáky základní školy.

Olešnice 14 +

ZŠ a MŠ Římov

Mateřská škola pro 45 dětí s jídelnou.

ZŠ a MŠ Šindlovy Dvory

Provozujeme mateřskou školu se třemi třídami s kapacitou 70 žáků pro děti od 3 do 7 let s jídelnou. Nabízíme plavecké kurzy a výuku na flétnu.

ZŠ a MŠ Doudleby

Mateřská škola pro 28 dětí s jídelnou.

Doudleby 57 +

MŠ pro zrakově postižené České Budějovice

Mateřská škola pro 35 dětí s jídelnou poskytuje rehabilitační, výchovně vzdělávací a speciální péči dětem s postižením zraku.

ZŠ a MŠ Neznašov

Jednotřídní školka pro 24 dětí. K dispozici je velká zahrada. Poskytujeme možnost individuální práce se slabšími žáky. Pořádáme bobování a vycházky.

MŠ Týn nad Vltavou

Mateřská škola pro 156 dětí s jídelnou, která zajišťuje 180 jídel denně. Pro děti jsou zajištěny vnitřní i venkovní aktivity.

MŠ České Budějovice, Dlouhá

Provozujeme pětitřídní mateřskou školu s kapacitou 150 míst s jídelnou. Vyučujeme podle vzdělávacího programu na všeobecné znalosti dětí všech vrstev.

MŠ České Budějovice, Jizerská

Mateřská škola pro 224 dětí s jídelnou. Ve škole se vyskytuje anglická, hudební a výtvarná třída. Pořádají se kulturní a sportovní akce.

MŠ České Budějovice, Pražská

Mateřská škola s kapacitou 80 dětí s jídelnou zajišťuje logopedickou péči, výuku hry na flétnu a angličtiny.

MŠ Sedmikráska, České Budějovice

Výchova dětí předškolního věku v mateřské škole. Nabídka výtvarného, tanečního a pěveckého kroužku, výuka angličtiny a němčiny.

MŠ České Budějovice, Čéčova

Výchova dětí předškolního věku v mateřské škole s kapacitou 184 míst. K dispozici jsou kroužky tanečního aerobicu, sportovní gymnastiky, fotbalu.

MŠ České Budějovice, E.Pittera

Výchova dětí předškolního věku v mateřské škole s kapacitou 108 míst. Výuka základů hry na flétnu a anglického jazyka.

ZŠ a MŠ České Budějovice, Nerudova 9

Provozujeme mateřskou školu pro 84 dětí se zajištěným stravováním. Nabízíme výuku základů němčiny, kroužek angličtiny i plavecký výcvik.

MŠ České Budějovice, Neplachova

Výchova dětí předškolního věku v mateřské škole s kapacitou 130 míst. Součástí je jídelna a výtvarný ateliér. Výuka angličtiny nebo němčiny.

MŠ České Budějovice, Nerudova

Zabýváme se výchovou dětí předškolního věku v mateřské škole s kapacitou 156 míst. Součástí je jídelna a k dispozici je kroužek angličtiny i baletu.

MŠ České Budějovice, Vrchlického nábřeží

Výchova dětí předškolního věku v mateřské škole s kapacitou 232 míst. Součástí je jídelna. K dispozici je kroužek tance a výuka hry na flétnu.

MŠ Staré Hodějovice

Mateřská škola pro 33 dětí s jídelnou.

MŠ Žár

Mateřská škola pro 20 dětí s jídelnou.

Církevní MŠ České Budějovice, Lipenská

Církevní mateřská škola pro 85 dětí s jídelnou. Nabídka pravidelné logopedické péče a rozšířené hudební a výtvarné výchovy.

MŠ Dasný

Mateřská škola pro 20 dětí s jídelnou.

ZŠ a MŠ České Budějovice, Kubatova

Provozujme státní mateřskou školu pro 116 dětí s jídelnou. Pořádáme výlety, besídky, exkurze, divadelní představení, karnevaly a Mikulášské slavnosti.

MŠ Čejkovice

Mateřská škola pro 28 dětí s jídelnou.

MŠ Sedlec

Mateřská škola pro 30 dětí s jídelnou.

MŠ Trhové Sviny

Provozujeme mateřskou školu pro 210 dětí. Pro děti je zajištěno pravidelné stravování v jídelně, hygiena, sportovní a společenské hry a procházky.

MŠ Hrdějovice

Mateřská škola pro 56 dětí se školní jídelnou.

Ruská

Mateřská škola pro 169 dětí se školní jídelnou. Poskytujeme pedagogicko-psychologické poradenství. Pořádáme společné akce pro rodiče s dětmi a výlety.