Městská a obecní policie

Statutární město České Budějovice

Statutární město České Budějovice

Městská policie České Budějovice je samostatný bezpečnostní orgán obce, který řeší na území města místní záležitosti veřejného pořádku, přispívá k ochraně života, zdraví a majetku osob. Hlavní náplní je pak dohled nad dodržováním zákonů a obecně závazných ...

Městská policie Hluboká nad Vltavou

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku. Zaměřujeme se na asistenci a dohled nad veřejným pořádkem při kulturních akcích.