Neziskové organizace

GACR - Greyhound Adoption Czech Republic

GACR - Greyhound Adoption Czech Republic

Greyhound Adoption Czech Republic je zapsaný spolek pro adopci vysloužilých dostihových chrtů. GACR provozuje dočasné domovy pro týrané a opuštěné psy. Podporuje materiálně a spolupracuje s útulky pro psy. Program adopce chrtů na záchranu životů ...

190 kmProboštov, Olšová 673 (1. poschodí)
Primo loco bambino, z.s.

Primo loco bambino, z.s.

Pořádáme dětské letní tábory, příměstské tábory, moderování, kroužek plavání, rybářský kroužek, příprava dětských aktivit a mnoho dalšího…

ZAVŘENO (Otevírá v Út 09:00)

Kineziologie One Brain – Iva Hemská

Kineziologie One Brain – Iva Hemská

Osobnostní rozvoj, kineziologie, koučink NLP. Pomoc při řešení problémů s učením, strachem, dyslexií, hyperaktivitou, problémy vztahové, pracovní atd. Řešení jakýchkoli potíží v přítomnosti u dětí, dospělých a zvířat. Zaměřuji se na metodu Kineziologie One ...

Poradna při finanční tísni, o.p.s.

Poradna při finanční tísni, o.p.s.

Nezisková, nestátní a nekomerční obecně prospěšná společnost. Všechny naše služby jsou zdarma, nenabízíme žádné služby za úplatu. Poskytujeme bezplatné poradenství spotřebitelům, a to zejména v situaci, kdy v důsledku změny své životní situace nemohou řádně …

Ortotechnika, a.s.

Ortotechnika, a.s.

Nestátní zdravotnické zařízení poskytuje v provozovnách po celé České republice služby v oblasti ortopedické protetiky. Naše provozovny jsou smluvními partnery všech zdravotních pojišťoven a lze u nich uplatnit i poukazy na ortopedické pomůcky. Našimi ...

ZAVŘENO (Otevírá v Út 08:00)

Mgr. Olga Bufková – Poradna osobního rozvoje

Mgr. Olga Bufková – Poradna osobního rozvoje

Poskytuji poradenskou a terapeutickou pomoc při zdravotních a psychických potížích, vztahových a pracovních problémech, stresu, poruchách učení a chování, alergiích. Jsem terapeutka, lektorka, poradce v oblasti osobnostního a duchovního rozvoje, mistr učitel …

ASH, s.r.o.

ASH, s.r.o.

Schodolezy LG 2004, Liftkar, Explorer a Jolly – v nabídce je 15 typů schodolezů, předvedení zdarma. Jsme přímými servisními dovozci schodolezů LG a Liftkar, proto máme velmi nízké ceny. Prodej, výkup, repasy, servis. Také máme v nabídce elektrické rudly HD ...

Asociace sociálního poradenství

Asociace sociálního poradenství

Cílem občanského sdružení je působit ve prospěch svých členských organizací, podporovat jejich vzájemnou spolupráci a rozvoj organizací sociálního poradenství. Dalšími cíli ASP je spolupráce s veřejnou správou při tvorbě a realizaci koncepcí rozvoje služeb ...

Psychoterapie – Petr Prokopec

Koučink, psychoterapie, fototerapie – terapeutické a fotografické služby. Astrologická poradna, kurzy astrologie. Posláním občanského sdružení OTEVŘENÝ SVĚT je poskytování krizových intervencí sexuálně zneužitým ženám. Sociální a psychoterapeutické ...

Domov sv. Anežky, o.p.s.

Posláním domova je podporovat lidi se zdravotním postižením v rozvoji sebedůvěry, samostatnosti a osobní realizace tak, aby mohli žít spokojený život v běžné společnosti. Nabízíme: ubytování v bytech zvláštního určení, pobytovou i ambulantní sociální ...

Temperi, o.p.s.

Zaměřujeme se na pomoc rodinám s dětmi nacházejícím se v obtížné životní situaci a doprovázením pěstounských rodin.

Střep

Zajištění tlumočení a poradenství ve znakové řeči, realizace vzdělávacích seminářů a přednášek.

Nadace Cesta

Podpora vzdělávání fyzických osob, pomoc sociálně slabším rodinám v rozvojových státech či pomoc při zřizování muzeí.

Koník

Vytváření pracovních míst pro začlenění nezaměstnaných, nízkokvalifikovaných a handicapovaných osob v Jihočeském kraji.

Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích

Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích

Územní odborné pracoviště NPÚ v Českých Budějovicích se zabývá ochranou, poznáváním, dokumentací a prezentací jednotlivých památek i památkových rezervací a zón na území Jihočeského kraje.

Ovečka, o.p.s.

Sdružování rodin, které vychovávají dítě s Downovým syndromem.

Rozkoš bez rizika

Nabídka prevence a léčby sexuálně přenosných chorob a HIV/AIDS ženám, které poskytují placené sexuální služby, ale i lidem s rizikovým stylem života.

ZAVŘENO (Otevírá v St 17:00)

Junák - český skaut, Jihočeský kraj

Provozujeme mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let. D8le organizujeme schůzky, výpravy, akce a tábory.

Český svaz žen o.s.

Provoz nevládní ženské organizace působící převážně na dobrovolné bázi ve prospěch a v zájmu žen a jejich práv.

Rozvojová a vzdělávací, o.p.s.

Zabýváme se vytvářením a realizací vzdělávacích programů a podporou příslušníků národnostních menšin.

Organizace pro pomoc uprchlíkům

Poskytujeme právní, sociální a psychologickou pomoc uprchlíkům a ostatním cizincům na území ČR. Realizujeme vzdělávací programy.

Ruský klub, České Budějovice

Provoz neziskové organizace zabývající se integrací rusky mluvících cizinců v České republice.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 09:00)

Nadační fond pro osobní rozvoj a zdraví

Nadace pro tvořivost, osobní rozvoj a zdraví. Cílem je vzdělávání člověka v oblasti duševního, duchovního a fyzického rozvoje. Současně chceme pomáhat i zdravotně či sociálně ohroženým skupinám a jedincům ke vzdělávání v oblasti vztahů k životnímu prostředí.

Oblastní spolek ČČK České Budějovice

Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 08:00)

Jihočeská rozvojová, o.p.s.

Provozujeme občanskou poradnu se zaměřením na vyrovnávání příležitostí pro sociálně vyloučené nebo ohrožené skupiny obyvatel.

ZAVŘENO (Otevírá v St 08:30)

AgEnDa o.s.

Podporujeme povědomí o využívání obnovitelných zdrojů energie a o environmentálně šetrných postupech a technologiích.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 08:00)

Třeboňská rozvojová, o.p.s.

Organizace a zajišťování kulturních a volnočasových aktivit. Podpora rozvoje cestovního ruchu a podnikání v regionu či rozvoje občanské společnosti.

Jihočeská sociální pomoc, o.p.s.

Poskytování sociální pomoci rodinám či jednotlivcům, kteří nemají prostředky k zajištění životních potřeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 08:00)

Pomoc dětem a životnímu prostředí

Realizace sdružovacího práva občanů k organizování a výkonu jejich zájmové činnosti v oblasti projektů pomoci dětem a životnímu prostředí.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 09:00)

Postkom, s.r.o.

Provozujeme chráněnou dílnu.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 07:30)

Theia - občanské sdružení

Nabídka pomoci obětem domácího násilí. Poskytování sociálního, psychosociálního a právního poradenství.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 10:00)

OPUS DEXTRA, o.p.s.

Poskytujeme poradenství v oblastech zaměstnání, podnikání, finanční gramotnosti a osobního rozvoje.

Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, občanské sdružení

Nabídka psychologického, sociálně právního, speciálně pedagogického a medicínského poradenství.

Centrum pro komunitní práci Jižní Čechy

Vzdělávání, podpora a posilování nestátních neziskových organizací. Podpora místně udržitelného rozvoje i regionálního rozvoje ČR.

Teen Challenge International ČR

Organizace pomáhá lidem, kteří prožili stresovou životní situaci. Program Teen Challenge v České republice nabízí pomocnou ruku více než 150 chlapcům, dívkám, mužům a ženám. Tento křesťanský program se zaměřuje na konkrétní pomoc studentům v jejich vztahu k …

ADRA, o.p.s.

Dobrovolnická centra propojují svět lidí, kteří chtějí pomáhat, se světem lidí, kteří pomoc potřebují. Pomáháme seniorům, zdravotně postiženým osobám, osamělým a nemocným či sociálně znevýhodněným dětem v nemocnicích, domovech pro seniory, dětských domovech, …

Arnika

Provoz ekologického sdružení zabývajícího se ochranou přírody, omezováním toxických látek a podporou veřejnosti při rozhodování o životním prostředí.

Mezi proudy, o.p.s.

Poskytujeme sociální služby pro osoby se zdravotním znevýhodněním. Nabízíme pomoc pro získání bydlení, zaměstnání a nalezení potřebných služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 09:00)

Svaz diabetiků České republiky, územní organizace

Podporování diabetiků při realizaci zdravotní, sociální a humanitární pomoci.

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 13:00)

Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje

Poskytování sociálního poradenství, základních informací o možnostech řešení obtížné životní situace či konkrétní pomoci při sepisování žádostí.

Národní institut pro integrace osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, Krajská organizace Jihočeského kraje, o.s.

Poskytujeme pomoc a konzultace osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Organizujeme osvětové, informační a vzdělávací akce a kampaně.

Jihočeští senioři

Vytváření podmínek pro soužití a vzájemnou spolupráci starších lidí.

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 13:00)

Občanské sdružení Prevent

Usilujeme o návrat do běžného života u osob závislých na opiátových drogách prostřednictvím substituční léčby.

Nadace Kardiocentrum České Budějovice

Získávání a účelné využívání peněžitých a nepeněžitých darů od fyzických a právnických osob k podpoře léčby a prevence kardiovaskulárních chorob.