Náboženské organizace

Římskokatolická farnost - děkanství u kostela sv. Mikuláše

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání v katedrále je hlavním kostelem českobudějovické diecéze a její základy byly položeny okolo roku 1265.

Farní charita Jindřichův Hradec

Nabídka pečovatelské a humanitární pomoci potřebným, poskytování sociálního a právního poradenství, provoz šatníku.

Diecézní charita České Budějovice

Adopce na dálku - Afrika, Bělorusko. Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce. Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím. Komunitní práce. Poradna pro cizince a migranty.

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání. Zajišťování posvátných obřadů včetně křtů, žehnání svátosti, konfirmace a dalších.

Biskupství českobudějovické

Poskytujeme informace o bohoslužbách a událostech českobudějovické diecéze. Zabýváme se také inzerováním událostí.

Dharma House České Budějovice o.s.

Nabízíme buddhistickou meditaci a studium Dharmy. Věnujeme se mahájáně a važrajáně tibetských škol Kagjü a Ňingma.

Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü

Nabízíme pravidelné veřejné meditace, literaturu o buddhismu a pořádání přednášek. Zaměřujeme se také na kurzy a výstavy umění tibetského buddhismu.

OM Česká republika

Církevní sdružení s cílem podpořit místní věřící, motivovat a vybavit křesťany pro místní a světovou evangelizaci, posílit a pomáhat zakládat sbory.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Českých Budějovicích

Jsme křesťané – evangelíci. Patříme do společenství evangelických církví, které kladou důraz na studium Bible a kritické poměřování všeho (především pak vlastního života) jejím svědectvím. Vytváříme společenství víry, které zahrnuje všechny generace. Náš ...

Místní komunita Salesiánů Dona Boska v Českých Budějovicích - Čtyřech Dvorech

Pořádání programů pro děti a mládež. Své poselství předáváme během prázdninových a duchovních akcích, v salesiánské farní pastoraci a na misiích.

Buddhistická kulturní společnost

Meditační centrum Vyhlídky je místem, jehož účelem je poskytnout praktikujícím buddhistům linie Karma Kagjü prostor pro meditaci a studium buddhistických učení. Návštěvníci mají k dispozici prostornou gompu s kapacitou 100 lidí, kuchyň s jídelnou a sociální …

Římskokatolická farnost Dubné

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Římskokatolická farnost Čakov

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Římskokatolická farnost Libníč

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Misijní skupina Křesťanské společenství České Budějovice

Pořádání bohoslužeb, modlitebních skupinek žen, duchovních setkání a biblického programu pro děti od 4 do 6 let. Staráme se o adoptované dítě na dálku.

Biblické Centrum Víry o.s.

Provozujeme společenství křesťanů. Pořádáme shromáždění.

Borovnice 20 +

Římskokatolická farnost Pištín

Zabýváme se pořádáním bohoslužeb a náboženských setkání.

Nazaret, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské

Provozujeme centrum denních služeb pro lidi se zdravotním postižením. Pomáháme jim začlenit se do společnosti. Vyrábíme užitkovou keramiku.

Římskokatolická farnost Borovany

Pořádání bohoslužeb a poskytování informací o činnosti římskokatolické farnosti.

Charita Zliv

Smyslem práce je usilovat o vytváření přátelského prostředí pro děti a mládež, vytvářet podmínky pro navázání kontaktu s nimi prostřednictvím vhodných způsobů trávení volného času a poskytovat odbornou pomoc a podporu uživatelům služby v obtížných životních …

Římskokatolická farnost Sedlec

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Římskokatolická farnost Zahájí

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.