Náboženské organizace

Diecézní charita České Budějovice

Adopce na dálku - Afrika, Bělorusko. Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce. Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím. Komunitní práce. Poradna pro cizince a migranty.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Českých Budějovicích

Jsme křesťané – evangelíci. Patříme do společenství evangelických církví, které kladou důraz na studium Bible a kritické poměřování všeho (především pak vlastního života) jejím svědectvím. Vytváříme společenství víry, které zahrnuje všechny generace. Náš ...

Římskokatolická farnost Římov

Pořádání bohoslužeb a poskytování informací o činnosti římskokatolické farnosti. Nedělní bohoslužba 8:30 ve všední dny viz. stránky farnosti.

Farní charita Týn nad Vltavou

Pečovatelská služba. Občanská poradna. SOS Rodina.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Charita Zliv

Smyslem práce je usilovat o vytváření přátelského prostředí pro děti a mládež, vytvářet podmínky pro navázání kontaktu s nimi prostřednictvím vhodných způsobů trávení volného času a poskytovat odbornou pomoc a podporu uživatelům služby v obtížných životních …

Buddhistická kulturní společnost

Meditační centrum Vyhlídky je místem, jehož účelem je poskytnout praktikujícím buddhistům linie Karma Kagjü prostor pro meditaci a studium buddhistických učení. Návštěvníci mají k dispozici prostornou gompu s kapacitou 100 lidí, kuchyň s jídelnou a sociální …

Klášter Božího Milosrdenství

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Zajišťujeme svátostné a charitativní služby, kulturní a vzdělávací činnosti, správy kulturního dědictví.

Biskupství českobudějovické

Poskytujeme informace o bohoslužbách a událostech českobudějovické diecéze. Zabýváme se také inzerováním událostí.

Místní komunita Salesiánů Dona Boska v Českých Budějovicích - Čtyřech Dvorech

Pořádání programů pro děti a mládež. Své poselství předáváme během prázdninových a duchovních akcích, v salesiánské farní pastoraci a na misiích.

Farní charita Boršov nad Vltavou

Pořádáme tříkrálovou sbírku a sbírku ošacení.

Římskokatolická farnost Hojná Voda

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání. Pořádáme prohlídky, koncerty, výstavy a přednášky. Zajišťujeme sbírky a poskytujeme pomoc potřebným.

OM Česká republika

Církevní sdružení s cílem podpořit místní věřící, motivovat a vybavit křesťany pro místní a světovou evangelizaci, posílit a pomáhat zakládat sbory.

Římskokatolická farnost - děkanství u kostela sv. Mikuláše

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání v katedrále je hlavním kostelem českobudějovické diecéze a její základy byly položeny okolo roku 1265.

Římskokatolická farnost Zahájí

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Římskokatolická farnost Dubné

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Římskokatolická farnost Čakov

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Římskokatolická farnost Sedlec

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Římskokatolická farnost Libníč

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Římskokatolická farnost Borovany

Pořádání bohoslužeb a poskytování informací o činnosti římskokatolické farnosti.