Náboženské organizace

Diecézní charita České Budějovice

Adopce na dálku - Afrika, Bělorusko. Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce. Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím. Komunitní práce. Poradna pro cizince a migranty.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Českých Budějovicích

Jsme křesťané – evangelíci. Patříme do společenství evangelických církví, které kladou důraz na studium Bible a kritické poměřování všeho (především pak vlastního života) jejím svědectvím. Vytváříme společenství víry, které zahrnuje všechny generace. Náš ...

Farní charita Týn nad Vltavou

Pečovatelská služba. Občanská poradna. SOS Rodina.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 09:00)

Charita Zliv

Smyslem práce je usilovat o vytváření přátelského prostředí pro děti a mládež, vytvářet podmínky pro navázání kontaktu s nimi prostřednictvím vhodných způsobů trávení volného času a poskytovat odbornou pomoc a podporu uživatelům služby v obtížných životních …

Buddhistická kulturní společnost

Meditační centrum Vyhlídky je místem, jehož účelem je poskytnout praktikujícím buddhistům linie Karma Kagjü prostor pro meditaci a studium buddhistických učení. Návštěvníci mají k dispozici prostornou gompu s kapacitou 100 lidí, kuchyň s jídelnou a sociální …

Klášter Božího Milosrdenství

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Zajišťujeme svátostné a charitativní služby, kulturní a vzdělávací činnosti, správy kulturního dědictví.

Biskupství českobudějovické

Poskytujeme informace o bohoslužbách a událostech českobudějovické diecéze. Zabýváme se také inzerováním událostí.

Místní komunita Salesiánů Dona Boska v Českých Budějovicích - Čtyřech Dvorech

Pořádání programů pro děti a mládež. Své poselství předáváme během prázdninových a duchovních akcích, v salesiánské farní pastoraci a na misiích.

Farní charita Boršov nad Vltavou

Pořádáme tříkrálovou sbírku a sbírku ošacení.

Římskokatolická farnost Hojná Voda

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání. Pořádáme prohlídky, koncerty, výstavy a přednášky. Zajišťujeme sbírky a poskytujeme pomoc potřebným.

OM Česká republika

Církevní sdružení s cílem podpořit místní věřící, motivovat a vybavit křesťany pro místní a světovou evangelizaci, posílit a pomáhat zakládat sbory.

Římskokatolická farnost - děkanství u kostela sv. Mikuláše

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání v katedrále je hlavním kostelem českobudějovické diecéze a její základy byly položeny okolo roku 1265.

Římskokatolická farnost Zahájí

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Římskokatolická farnost Dubné

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Římskokatolická farnost Čakov

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Římskokatolická farnost Sedlec

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Římskokatolická farnost Libníč

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Římskokatolická farnost Borovany

Pořádání bohoslužeb a poskytování informací o činnosti římskokatolické farnosti.

Farní charita Jindřichův Hradec

Nabídka pečovatelské a humanitární pomoci potřebným, poskytování sociálního a právního poradenství, provoz šatníku.