Náboženské organizace

Voda Světla

Voda světla. Čistá energie. Posiluje každou buňku v těle. Celkově harmonizuje, pročišťuje a vitalizuje. Působí blahodárně na celý organismus. Přináší pokoj, mír a vnitřní vyrovnanost. Silně aktivuje srdeční pleteň a šišinku mozkovou. Pomáhá souladu ducha a ...

Diecézní charita České Budějovice

Adopce na dálku - Afrika, Bělorusko. Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce. Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím. Komunitní práce. Poradna pro cizince a migranty.

Klášter Božího Milosrdenství

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Zajišťujeme svátostné a charitativní služby, kulturní a vzdělávací činnosti, správy kulturního dědictví.

Městská charita České Budějovice

Nabídka sociální a psychologické pomoci včetně možnosti azylového bydlení pro lidi v obtížné životní situaci. Provoz noclehárny pro muže.

ZAVŘENO (Otevírá Po 07:00)

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Českých Budějovicích

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání. Klademe důraz na studium Bible a kritické poměřování všeho jejím svědectvím.

Biskupství českobudějovické

Poskytujeme informace o bohoslužbách a událostech českobudějovické diecéze. Zabýváme se také inzerováním událostí.

Místní komunita Salesiánů Dona Boska v Českých Budějovicích - Čtyřech Dvorech

Pořádání programů pro děti a mládež. Své poselství předáváme během prázdninových a duchovních akcích, v salesiánské farní pastoraci a na misiích.

Farní charita Boršov nad Vltavou

Pořádáme tříkrálovou sbírku a sbírku ošacení.

Římskokatolická farnost Hojná Voda

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání. Pořádáme prohlídky, koncerty, výstavy a přednášky. Zajišťujeme sbírky a poskytujeme pomoc potřebným.

OM Česká republika

Církevní sdružení s cílem podpořit místní věřící, motivovat a vybavit křesťany pro místní a světovou evangelizaci, posílit a pomáhat zakládat sbory.

Římskokatolická farnost - děkanství u kostela sv. Mikuláše

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání v katedrále je hlavním kostelem českobudějovické diecéze a její základy byly položeny okolo roku 1265.

Římskokatolická farnost Zahájí

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Římskokatolická farnost Dubné

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Římskokatolická farnost Čakov

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Římskokatolická farnost Sedlec

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Římskokatolická farnost Libníč

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Římskokatolická farnost Borovany

Pořádání bohoslužeb a poskytování informací o činnosti římskokatolické farnosti.

Římskokatolická farnost Římov

Pořádání bohoslužeb a poskytování informací o činnosti římskokatolické farnosti.