Církev římskokatolická

Diecézní charita České Budějovice

Adopce na dálku - Afrika, Bělorusko. Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce. Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím. Komunitní práce. Poradna pro cizince a migranty.

Farní charita Týn nad Vltavou

Pečovatelská služba. Občanská poradna. SOS Rodina.

Brzy zavírá (17:00)

Charita Zliv

Smyslem práce je usilovat o vytváření přátelského prostředí pro děti a mládež, vytvářet podmínky pro navázání kontaktu s nimi prostřednictvím vhodných způsobů trávení volného času a poskytovat odbornou pomoc a podporu uživatelům služby v obtížných životních …

Klášter Božího Milosrdenství

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Zajišťujeme svátostné a charitativní služby, kulturní a vzdělávací činnosti, správy kulturního dědictví.

Městská charita České Budějovice

Nabídka sociální a psychologické pomoci včetně možnosti azylového bydlení pro lidi v obtížné životní situaci. Provoz noclehárny pro muže.

Brzy zavírá (17:00)

Biskupství českobudějovické

Poskytujeme informace o bohoslužbách a událostech českobudějovické diecéze. Zabýváme se také inzerováním událostí.

Místní komunita Salesiánů Dona Boska v Českých Budějovicích - Čtyřech Dvorech

Pořádání programů pro děti a mládež. Své poselství předáváme během prázdninových a duchovních akcích, v salesiánské farní pastoraci a na misiích.

Farní charita Boršov nad Vltavou

Pořádáme tříkrálovou sbírku a sbírku ošacení.

Římskokatolická farnost Hojná Voda

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání. Pořádáme prohlídky, koncerty, výstavy a přednášky. Zajišťujeme sbírky a poskytujeme pomoc potřebným.

Římskokatolická farnost - děkanství u kostela sv. Mikuláše

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání v katedrále je hlavním kostelem českobudějovické diecéze a její základy byly položeny okolo roku 1265.

Římskokatolická farnost Zahájí

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Římskokatolická farnost Dubné

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Římskokatolická farnost Čakov

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Římskokatolická farnost Sedlec

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Římskokatolická farnost Libníč

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Římskokatolická farnost Borovany

Pořádání bohoslužeb a poskytování informací o činnosti římskokatolické farnosti.

Římskokatolická farnost Římov

Pořádání bohoslužeb a poskytování informací o činnosti římskokatolické farnosti.

Farní charita Jindřichův Hradec

Nabídka pečovatelské a humanitární pomoci potřebným, poskytování sociálního a právního poradenství, provoz šatníku.

Římskokatolická farnost Pištín

Zabýváme se pořádáním bohoslužeb a náboženských setkání.