Farnosti římskokatolické církve

Klášter Božího Milosrdenství

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Zajišťujeme svátostné a charitativní služby, kulturní a vzdělávací činnosti, správy kulturního dědictví.

Římskokatolická farnost Hojná Voda

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání. Pořádáme prohlídky, koncerty, výstavy a přednášky. Zajišťujeme sbírky a poskytujeme pomoc potřebným.

Římskokatolická farnost - děkanství u kostela sv. Mikuláše

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání v katedrále je hlavním kostelem českobudějovické diecéze a její základy byly položeny okolo roku 1265.

Římskokatolická farnost Zahájí

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Římskokatolická farnost Dubné

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Římskokatolická farnost Čakov

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Římskokatolická farnost Sedlec

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Římskokatolická farnost Libníč

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Římskokatolická farnost Borovany

Pořádání bohoslužeb a poskytování informací o činnosti římskokatolické farnosti.

Římskokatolická farnost Římov

Pořádání bohoslužeb a poskytování informací o činnosti římskokatolické farnosti.

Římskokatolická farnost Pištín

Zabýváme se pořádáním bohoslužeb a náboženských setkání.