Oborové asociace a komory

Sdružení správců městských komunikací

Poskytujeme poradenství v problematice správy komunikací pro města a organizace nebo útvary, které tuto činnost vykonávají.

Notářská komora v Českých Budějovicích

Organizace dohlížející na řádné vedení notářských úřadů, na činnost, etickou úroveň a odbornou výchovu notářů a jejich pracovníků.

Jihočeská asociace podnikatelek a manažerek

Podporujeme a vytváříme podmínky pro úspěšné profesionální uplatnění žen. Pořádáme setkání členek v rámci regionu a besedy s lidmi.

Svaz účetních - základní organizace

Dohlížíme na dodržování norem ze strany certifikovaných účetních a zajišťujeme jejich pokračující odborné vzdělávání.

Oblastní

Zajišťujeme shromažďování, analýzu a rozšiřování vědeckého poznání v oblasti stavitelství a propagaci našeho stavebnictví v zahraničí.

Okresní agrární komora České Budějovice

Podpora podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a lesnictví.

Regionální agrární komora Jihočeského kraje

Podporujeme podnikatelské aktivity v zemědělství, potravinářství, lesnictví a rybářství.

Státní zemědělský intervenční fond

Jsme akreditovanou platební agenturou-zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů.

Živnostenská komora českých očních optiků z.s.

Živnostenská komora českých očních optiků z.s.

Živnostenská komora českých očních optiků je zastřešující organizací očních optiků, založená na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením § 214 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Spolek vznikl z potřeby ...

Společnost radiologických asistentů ČR, o.s.

Zabýváme se sdružováním radiologických asistentů. Podílíme se na zkvalitňování profesního vzdělávání, koncepci a zajištění kontinuálního vzdělávání.

IMPULS Třebíč

Cílem občanského sdružení je aktivní pomoc při zvyšování zaměstnatelnosti občanů a pomoc při vstupu do procesu celoživotního vzdělávání. Za tímto účelem realizujeme rekvalifikační kurzy a vzdělávání pedagogů ESF všech typů škol s cílem rozvinout jejich ...

Regionální cech Společenstva kominíků Jihočeského kraje

Provozujeme dobrovolnou profesní organizaci sdružující podnikající fyzické a právnické osoby v oboru kominík.

Vráto 26 +

Asociace NGV o.s.

Podporujeme implementaci a provoz technologií pro využití zemního plynu a biometanu v dopravě.

Cihlářský svaz Čech a Moravy

Prosazování cihlářských výrobků na trhu, podpora hospodářských, sociálně-politických a právních zájmů svých členů.