Kulturní a zájmová sdružení

SHS Roma Victor Legio XIII

Jsme skupina historického šermu se zaměřením na Římskou říši v období 1.–2. století n. l., znázorňujeme XIII. legii Gemina Augusta. Naše skupina byla založena pod názvem Shs Roma Victor o.s. Litovel, kde jsme byli vedeni pod Městským klubem Litovel. V roce …

OTEVŘENO (nonstop)

ZABABA, s.r.o.

Zabýváme se provozem a pronájmem historických železničních a silničních vozidel. Opravy železničních vozidel a parních kotlů.

OTEVŘENO (nonstop)

Umělecká a hudební agentura ARTUM

Umělecká a hudební agentura ARTUM působí jednak v oblasti zprostředkování jednotlivých umělců nebo celých pořadů, ale můžete si objednat také akce na klíč, kde pro vás zajistíme vše od vystoupení nejrůznějších umělců po catering. Při jednání se můžete ...

DANCE STUDIO LIKE s.r.o.

Taneční a jiné pohybové aktivity pro veřejnost. Latinskoamerické a standardní tance pro dvojice, jednotlivce, tanec s profesionálem. BABY kids kurz 3 až 6 let, rodiče s dětmi. Nabízíme i prázdninové pobytové soustředění, jednodenní nepobytová soustředění v …

Moderátor a imitátor − Jiří Bláha

Nabízím moderování společenských či kulturních akcí včetně zajištění živé hudební produkce či zprostředkování interpretů. Imitátor předních českých zpěváků: Karla Gotta, Honzy Nedvěda a Hany Zagorové.

CK Rajbas - Outdoor Travel s.r.o.

Sportovní zájezdy a expedice zaměřené na hory, turistiku, motocykly a cyklistiku ve všech světadílech. Jezdíme v malých skupinách, pohodové i náročné treky, výstupy a poznávací zájezdy, outdoorové zájezdy a expedice.

OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

Letecké muzeum Libořezy

První letecké muzeum na Třeboňsku. Můžete zde vidět dvě slavné stíhačky z výzbroje československého letectva. Jedná se o kompletní MiG-21MF a MiG-19PM. V našem muzeu můžete letadla fotit, natáčet z bezprostřední blízkosti a pod dohledem průvodce do stíhačky i …

Společnost pro zachování Hořických pašijových her z.s.

Pořádáme divadelní představení a pašijové hry. HOŘICKÉ PAŠIJOVÉ HRY V HOŘICÍCH NA ŠUMAVĚ: Příběh vyprávějící o posledních dnech Ježíše Krista obsahuje: Poslední večeři s učedníky Krista, Rozjímání v zahradě Getsemanské, Zajetí a Soud u Velké Rady, Soud …

Spolek přátel Vítkova hrádku

V roce 2005, u příležitosti 200. výročí narození Adalberta Stiftera, byla dokončena oprava Vítkova Hrádku, kterou zabezpečili členové Spolku přátel Vítkův Hrádek. Celý projekt nazvali "Vítkův Hrádek – symbol vzájemnosti" a jeho cílem bylo nejen obnovení ...

Asociace sociálního poradenství

Působíme ve prospěch svých členských organizací, podporujeme jejich vzájemnou spolupráci a rozvoj organizací sociálního poradenství. Spolupracujeme s veřejnou správou při tvorbě a realizaci koncepcí rozvoje služeb sociálního poradenství a realizace ...

Český svářečský ústav s.r.o.

Český svářečský ústav (dále jen ČSÚ) je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační a zkušební organizace, která působí v oboru svařování. Byla založena v roce 1994. Majoritním vlastníkem ČSÚ je s Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Činnost …

Taneční centrum Move 21, o.s.

Taneční kurzy pro děti i dospělé – street, disko, hip hop, show, zumba, flamenco. Zajišťujeme předtančení na plesy a kulturní akce, pronájem sálů, organizování kulturních a společenských akcí na klíč. Pořádáme letní taneční tábory.

Taneční studio DANCING QUEENS o.s.

Provozujeme taneční studio s nabídkou výuky stylů – disco dance, disco show, show dance, jazz dance, scénický výrazový tanec, streetdance, hip-hop, house dance a jiných tanečních novinek. Nabízíme předtančení na plesech a jiných kulturních akcích. Pořádáme …

MK Jílovice

Provoz motorkářského klubu.

Jílovice 201 +

T.E.T.R.I.S. Fireshow

Skupina T.E.T.R.I.S. již devět let působí na české scéně. Naše show provádíme v ohnivé nebo světelné variantě. Vystoupení je tak možné skládat z jednotlivých bloků, ve kterých můžeme tyto prvky také kombinovat. Dalším faktorem, ovlivňujícím show je počet ...

Divadelní soubor J.K.Tyl České Budějovice o.s.

Oficiální webové stránky. Naše představení můžete navštívit od října do dubna a v letních měsících soubor využívá pro své divadelní aktivity přírodní a historické scenérie.

Borůvka-Borovany

Zaměřujeme se na pomoc rodinám s těžce tělesně postiženými dětmi, seniory a osoby se zdravotním postižením.

Stálý mezinárodní organizační výbor Česko-bavorsko-rakouských

Sdružování odborníků a expertů z oboru zdravotnictví s cílem zajistit každoroční konání česko-bavorsko-rakouských lékařských dnů.

Generace Jižní Čechy

Vytváříme komunikační prostor mezi mladou generací a lidmi ovlivňujícími veřejné dění.

Jihočeská Lambda

Poskytování informací z oblasti sexu, erotiky a legislativní problematiky lesbiček a homosexuálů či poradenství v oblasti pohlavních chorob.

Roska České Budějovice

Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství.

Českobudějovický automotoklub

Provoz klubu sdružujícího příznivce a vlastníky historických automobilů, motocyklů, jízdních kol a vojenské techniky.

Bohumil Šnokhaus

Provoz sdružení pro výrobu cukrářských produktů.

Domov sv. Anežky, o.p.s.

Centrum pracovní a sociální rehabilitace a provoz chráněných dílen pro lidi se zdravotním postižením.

Jihočeská centrála cestovního ruchu

Jihočeská centrála komunikuje a spolupracuje s městy, mikroregiony, Krajským úřadem Jihočeského kraje, s turistickými infocentry a podnikateli v oblasti cestovního ruchu. Podporuje vybrané produkty vytvořené městy či podnikateli, informuje o nich a pomáhá s …

Kredance o. s.

Cílem Kredance o.s. je vytvářet přátelské prostředí pro setkávání tanečníků a rozšiřování povědomí široké veřejnosti nejen o současném tanci. Zvolili jsme cestu celoročních tanečních a pohybových kurzů pro dospělé i pro děti. Mimoto produkujeme vlastní ...

Spolek Vltavan, Purkarec

Naším posláním je podporovat a organizovat kulturní a národní život lidí, kteří mají vztah k řece Vltavě.

Aeroklub Planá

Provoz občanského sdružení sportovních letců. Poskytování zázemí leteckým modelářům a nadšencům zajímajícím se o renovaci historických letadel.

Sdružení Růže

Provoz sdružení obcí a právnických osob hájící lidská práva a ekologickou situaci na Novohradsku.

Sdružení Neocastri

Systematické bádání v oblasti regionální historie a snaha o otevření knihovny zaměřené na regionální literaturu.

Letiště Hosín

Provozování letiště s travnatým a asfaltovým povrchem. Pořádání víkendových kurzů parašutismu. Zabýváme se motorovým i bezmotorovým létáním.

Dravci Zaleš

Pořádání přednášek s živými exempláři dravců a sov. Poskytování služeb a poradenství v oblasti chovatelství i sokolnictví.

Tyfloservis, o.p.s.

Nabízíme sociální rehabilitace pro nevidomé a slabozraké. U našich klientů se snažíme podporovat převzetí odpovědnosti za vlastní život.

Harmonia Universalis o.s.

Sdružení se zabývá kulturní činností, protidrogovou prevencí a vydavatelskou činností.

Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o.p.s.

Nabízíme služby pro rodiny či kulturně vzdělávací a sociální aktivity v oblasti rodičovství, pedagogiky, psychologie, umění, jazyků a zdraví.

Sdružení onkologických pacientů Arcus - život

Získávání, zpracovávání a rozšiřování informací s onkologickou tématikou, nabídka pomoci pacientům.

Středisko rané péče SPRP České Budějovice

Provoz poradenského centra pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením do 7 let věku.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Poradenské centrum České Budějovice

Poskytujeme pomoc a podporu neslyšícím. Zajišťujeme kompenzační a rehabilitační pomůcky. Nabízíme sociálně právní poradenství.

Český svaz bojovníků za svobodu, o.s.

Politická, nestranická a nezávislá organizace sdružuje účastníky národního odboje za osvobození ve druhé světové válce.

Občanské sdružení Pomoc Týn nad Vltavou

Sdružení realizuje myšlenku integrace lidí se zdravotním a sociálním znevýhodněním.

Budějovicko - Sever

Koordinace práce obcí v oblasti cestovního ruchu, dopravy, přeshraniční spolupráce, regionálního rozvoje i sociální infrastruktury.

Novohradská občanská společnost o.s.

Pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí a lokálních projektů pro místní rozvoj.

Artes Liberales o.s.

Podporování a prezentování nezávislého umění a umělců. Realizování projektů výměny mezi umělci a kulturními institucemi evropských zemí.