Autokluby

Českobudějovický automotoklub

Provoz klubu sdružujícího příznivce a vlastníky historických automobilů, motocyklů, jízdních kol a vojenské techniky.

JIHOČESKÝ AUTOKLUB V AČR

Jsme dobrovolným občanským sdružením zájemců o motorismus a činnost v klubu. Klub je pobočným spolkem Autoklubu České republiky (dále jen AČR) s odvozenou právní subjektivitou. Na poslání a hlavních činnostech AČR se JčAK podílí podle svých možností, zejména …