Patentové kanceláře

Advokátní, patentová a známková kancelář KUDRLIČKA & SEDLÁK

Specializujeme se na ochranu duševního vlastnictví, průmyslové a autorské právo. Ochranné známky, užitné a průmyslové vzory, mezinárodní a evropský patent, patentové přihlášky, licence, domény. Rešerše, software, znalecké posudky.

Petr Zeman

Zajišťujeme vypracování přihlášek vynálezů a komplexní agendu průmyslových práv včetně zastupování před správními orgány a soudy.