Advokáti a notáři

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Kompletní servis pro podnikatele. Poradíme v právních záležitostech ve vztazích se zaměstnanci i s obchodními partnery a zákazníky. Nabízíme také daňové a účetní služby, abyste měli v pořádku své finance. Zpracováváme i mzdové a personální agendy. Zajišťujeme …

Dražby EU s.r.o.

Dražby EU s.r.o.

Pro naše klienty zajistíme komplexní služby v oblasti dobrovolných a nedobrovolných dražeb, veřejných dražeb a vymáhání pohledávek. Dále nabízíme veškeré právní služby a poradenství k uspokojení Vašich pohledávek. Dražíme domy, byty a nemovitosti.

ZAVŘENO (Otevírá Po 09:00)

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

Profesionální právní služby, zastupování fyzických a právnických osob před soudními, správními a jinými orgány. Advokátní kancelář s generální právní praxí je zaměřena zejména na občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní a správní právo. Právní služby …

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:30)

EUROTIME s.r.o.

EUROTIME s.r.o.

Poradenství investorům v realitách a cestovním ruchu. Naše služby: Založení společnosti. Administrativa a vedení společnosti. Reality a developerské projekty. Právní a realitní poradenství. Vyhledání vhodné investiční lokality. Kontrola a …

JUDr. Tereza Chadimová, advokátka a mediátorka

JUDr. Tereza Chadimová, advokátka a mediátorka

Advokátka zabývající se generální právní praxí. Komplexní právní servis. Zastupování před soudy a úřady, sepsání a revize smluv, právní poradenství. Vymáhání pohledávek, náhrada škody, právo trestní, občanské, rodinné, zdravotnické, ochrana osobnosti, právo …

Mgr. Zuzana Geroldová – notář

Poskytování notářských služeb: dědictví, družstva a společenství vlastníků jednotek, majetkové smlouvy manželů a snoubenců, notářské úschovy, notářský zápis jako podklad pro exekuci, obchodní společnosti, ověřování a osvědčování, převody ...

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

COMEFLEX CONSULTING s.r.o.

Outsoursujeme podnikatelům potřebné administrativní činnosti. Poskytujeme sídla firmám, evidujeme a skenujeme došlé zásilky, pronajímáme plně vybavené kanceláře, zabezpečujeme služby notáře, právní a daňové poradenství. Reagujeme na neustále se měnící ...

Stavební firma BLÁHA M.28

Stavební firma BLÁHA M.28

Výstavba rodinných, rekreačních a bytových domů na klíč, rekonstrukce všech staveb, zednické a stavební práce, zateplování, zámkové a kamenné dlažby. Zajistíme Vám i právní služby v oblasti stavebnictví. A pokud už bydlení máte a hledáte místo, kde budete …

Mgr. Magdalena Vosátková,MBA

Nabídka notářských služeb. Úpravy majetkoprávních vztahů, sepisování závětí, předmanželských smluv, kupních smluv, zakládání společností.

Mgr. Ing. Radovan Kavka, advokát

Nabídka právních služeb se zaměřením na bytové, občanské, obchodní, trestní, cizinecké, stavební, insolvenční a rodinné právo.

JUDr. Ing. Jana Šrámková

Nabízíme služby advokáta v oblasti občanského, obchodního, pracovního, rodinného a trestního práva.

Mgr. Antonín Menzel, advokát

Advokátní služby v oblasti rozvodů a společného jmění manželů. Zaměřuji se na občanské, obchodní, trestní a pracovní právo. Možnost poradenství i v anglickém jazyce.

JT LEGAL s.r.o., advokátní kancelář

JT LEGAL s.r.o., advokátní kancelář

Advokát v Českých Budějovicích poskytující právní služby – právo občanské (vypořádání SJM, sepis smlouvy - kupní, o dílo, licenční, nájemní, založení obchodní společnosti, korporátní právo, ochrana osobnosti, náhrada nemajetkové újmy), správní, pracovní, ...

JUDr. Klára Dvořáčková, advokátka

Poskytuji právní služby jak podnikatelským subjektům, tak i soukromým osobám, a to v rozsahu generální praxe se zaměřením zejména na právo občanské, obchodní, právo obchodních korporací, rodinné, pracovní a trestní. Nabízím právní pomoc ve formě právního ...

Mgr. Ing. Renata Vejvodová, advokátka

Nabízím advokátní služby. Zaměřuji se na licenční smlouvy, franchising a občanské, obchodní či pracovní právo.

Poradna poškozeného.cz

Pomoc poškozeným při dopravní nehodě, pracovním úrazu, spory s pojišťovnou a ostatní právní sluzby. Posouzení, konzultace zdarma.

Mgr. Michal Majchrák, advokát

Nabízím advokátní služby v oblasti obchodního, pracovního, stavebního, softwarového či nemovitostního práva. Provádím sepisování smluv a obchodních podmínek i zastupování před soudy. Poskytuji právní služby do Rakouska a Německa.

Advokátní kancelář JUDr. Helena Nutilová, Ph.D.

Jsem advokátkou poskytující služby v oblasti občanského, rodinného, obchodního, exekučního a správního práva. Specializuji se dále na právo nemovitostí. Mým heslem je dělat advokacii slušně. Služby: CzechPOINT.

Mgr. Bc. Martina Mičánová, advokátní kancelář

Nabízím advokátní služby. Zajišťuji právní poradenství. Zaměřuji se na generální praxi.

JUDr. Petra Nouzová, advokátka

Nabízím advokátní služby a právní poradenství se zaměřením na občanské, obchodní, finanční a živnostenské právo. Dále se specializuji na fúze a akvizice, cenné papíry, daně a poplatky. Poskytuji pomoc s podáváním žalob soudům a správním orgánům a zpracováním …

Mgr. Petr Valent, advokát

Nabízím právní služby samostatného advokáta a právní pomoc v různých oblastech práva.

Advokátní, patentová a známková kancelář KUDRLIČKA & SEDLÁK

Specializujeme se na ochranu duševního vlastnictví, průmyslové a autorské právo. Ochranné známky, užitné a průmyslové vzory, mezinárodní a evropský patent, patentové přihlášky, licence, domény. Rešerše, software, znalecké posudky.

Právník.cz

Právník.cz

On-line právní poradna – poradenství v oblasti sepsání smluv, listin a podání soudu, právní analýzy v oblasti práva občanského, rodinného, pracovního, obchodního, správního. Zahrnuje agregátor zpráv ze zpravodajských zdrojů z právnických rubrik, diskuzní ...

Advokátní kancelář Mgr. Jaroslav Hanus

Poskytuji právní služby spočívající zejména v právním poradenství, sepisování listin a elektronických podání, zpracovávání právních rozborů, zastupování v řízení před soudy a jinými orgány a další formy právní pomoci.

JUDr. Rudolf Hrubý

Nabídka právních služeb se zaměřením na obchodní společnosti a družstva, zemědělské a přestupkové právo a právní vztahy v místní samosprávě.

JUDr. Zdeněk Koupal

Poskytování právních služeb právnickým osobám, podnikatelům i nepodnikatelům.

JUDr. Václav Junek

Poskytování služeb advokátní kanceláře se zaměřením na občanské a obchodní právo.

Mgr. Eduard Křiklava

Poskytování advokátních služeb se zaměřením na bytové, občanské, obchodní, rodinné a dědické právo.

JUDr. Karel Fořtl, advokát

Poskytování advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, rodinného a trestního práva.

JUDr. Magdalena Eliášová, advokátka

Poskytování právních služeb v oblasti občanského, obchodního, pracovního a rodinného práva.

JUDr. Stanislav Flaška, advokát

Provoz advokátní kanceláře zaměřující se na oblast obchodního, občanského, stavebního, bytového a rodinného práva.

JUDr. Eva Ivicová

Poskytování notářských služeb.

JUDr. Ivan Kočer

Poskytování notářských služeb.

JUDr. Zdeněk Melichar

Nabídka služeb notářské kanceláře.

Mgr. Jana Kolafová

Poskytování notářských a právních služeb.

Mgr. Stanislav Hruška

Nabídka služeb notářské kanceláře.

JUDr. František Vavroch

JUDr. František Vavroch

Máme zaměření na právo obchodní, občanské, pracovní, rodinné a trestní.

JUDr. Václav Kaska, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti občanského, obchodního, pracovního, správního a ústavního práva.

Juklíková Hrušková Olga, JUDr., advokátka

Provoz advokátní činnosti v oboru rodinného, občanského a trestního práva.