Projektování, architekti

Ing. Josef Vostracký

Zabývám se projektováním rodinných domů, průmyslových a skladových objektů. Zaměřuji se na projekty nízkoenergetických a pasivních domů. Zajišťuji architektonické studie či cenové kalkulace. Poskytuji inženýrskou činnost, organizaci a servis při výběrovým ...

B-Arch /architektonický a projekční ateliér/

Poskytujeme komplexní služby jak v oblasti architektury a urbanismu, tak i v oblasti interiéru a designu. Zabýváme se zpracováním projektů od architektonické studie, úplné projektové dokumentace až po autorský dozor během realizace díla. Zajišťujeme ...

Trnka projekt, s.r.o.

Nabízíme kompletní zpracování dotace Nová zelená úsporám a Kotlíkových dotací. Dále pro Vás rádi zpracujeme Průkaz energetické náročnosti budov, energetický audit nebo energetický posudek. V neposlední řadě se zabýváme projekcí - zpracujeme pro Vás projekty …

LM Design

Specializujeme se na kompletní řešení interiérů. Pomůžeme Vám s vytvořením elegantního, originálního a funkčního interiéru. Naším cílem je dosáhnout spokojenosti každého z našich klientů. Naše práce je komplexní od 3D návrhu po finální realizaci. Naší ...

HOCHTIEF CZ a. s.

Stavební firma s českým a mezinárodním know-how. Realizujeme technologicky náročné projekty v oblasti pozemního i dopravního stavitelství. Na český a slovenský trh přinášíme nejmodernější technologické postupy v oblastech výstavby, inženýringu i nových ...

DETAIL PROJEKT s.r.o.

Zabýváme se komplexním řešením přípravné fáze ve stavební činnosti. Pořizujeme studie, zabýváme se architekturou. Vyřizujeme územní a stavební řízení. Pořizujeme energetické průkazy budov, měření radonu, požárně bezpečnostní řešení, a ostatní služby spojené s …

Ing. Milan Kališ, CSc.

Nabízíme architektonickou a inženýrskou činnost se zaměřením na pozemní stavby.

INVENTE, s.r.o.

Provádění expertní, projektové, inženýrské či konzultační činnosti u pozemních i dopravních staveb.

Marcel Buddeus

Nabízíme veškeré služby v oboru 3D vizualizace včetně animace se specializací na interiéry, krby a klenuté sklepy.

KIP Brno, spol. s r.o.

Tvorba projektů v oblasti elektrotechnniky s možností montáže i dodávky.

GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

Provádění geodetických prací (geometrické plány, vytyčení hranic pozemků, práce v investiční výstavbě, zaměření stavebních objektů, komplexní pozemkové úpravy, zaměření inženýrských sítí, výškopisné plány), projektování dopravních staveb, inženýrské činnosti …

Jan Kuss

Projektování parních a teplovodních kotelen a plynových rozvodů.

Projektový ateliér AD, s.r.o.

Zpracování projektových dokumentací, územně plánovacích dokumentací a znaleckých posudků. Nabídka odborných konzultací.

KLOTHERM, společnost s ručením omezeným

Nabídka projektových služeb v oblasti vytápěcí techniky, nízkoenergetických a pasivních domů. Poradenská činnost v obslasti úspor energií.

VH - TRES, spol. s r.o.

Projektování vodohospodářských staveb. Poskytování inženýrských čiností.

INEKO CZ, spol. s r.o.

Nabídka investorsko-inženýrských a projektových služeb v průmyslové a občanské výstavbě. Konzultace a poradenství v oblasti stavebnictví.