Geodetické a kartografické práce

Michal Černohorský

Nabízíme veškeré geodetické práce, geometrické plány všech druhů, vytyčení hranic pozemků, vytyčení staveb, zaměření inženýrských sítí, účelové mapování.

ZAVŘENO (Otevírá St 07:00)

Geodetické služby – Ing. Aleš Čech

Kompletní geodetické práce. Pracujeme spolehlivě, rychle a profesionálně. Ručíme za kvalitu námi odvedené práce. Zeměměřické práce: geodetické práce, vytyčování pozemků, geometrické plány, zaměřování inženýrských sítí, účelové mapování, práce ve …

GEDEX – geodetické služby

Nabízíme služby v oboru geodézie a poradenství spojené s katastrem nemovitostí. Vyhotovujeme geometrické plány, dokumentace skutečného provedení stavby. Vytyčujeme stavby a hranice pozemků. Dále nabízíme služby v průzkumu radonového rizika, hydrogeologické a …

OTEVŘENO (nonstop)

GEO VM, s.r.o.

Nabídka činností v oblasti katastru nemovitostí i inženýrské geodézie. Vyhotovíme geometrické plány, vytyčíme vlastnické hranice, vypracujeme výškopisné podklady pro projekty, zaměříme skutečné provedení staveb, inženýrské sítě, práce v katastru ...

Meliprojekt – projekční kancelář Zdeněk Melichar

Projekční kancelář zajišťuje projektovou dokumentaci, stavební dozor, zaměření staveb. Také jsem schopný za Vás vyřídit stavební povolení, nebo zajišťuji pomoc při výběrovém řízení na dodavatele. Znalost a orientace v projektové dokumentaci, použití ...

Hejnice 37 +

AURINKO - DV s.r.o.

Firma je zaměřena na: projektování staveb, provádění staveb včetně jejich změn a doplňků, inženýrské sítě, telekomunikační montáže, geodetické práce, geologické práce, sanace, likvidace odpadů, demolice, autodopravu, pronájem stavební ...

GEODETICKÁ KANCELÁŘ TÁBOR spol. s r.o.

Komplexní služby v oblasti geodézie s profesionálním přístupem za pomoci nejmodernějšího vybavení. Mezi naše zákazníky patří stavební firmy, pozemkové úřady, města, obce, projekční kanceláře, ale i široká veřejnost. Geometrické plány: Zaměření ...

ZAVŘENO (Otevírá St 06:30)

Geodrilling, s.r.o.

Nabízíme inženýrskou geologii a geotechniku, hydrogeologický průzkum, posudky pro zasakování studny. Vrtané studny, polní zkoušky a měření, jádrové vrty, laboratorní rozbory a zatěžovací zkoušky. Hydrogeologické posudky a projekty studní.

Geodetická kancelář Semily

Provádíme veškeré geodetické práce: vyhotovování geometrických plánů, vytyčování vlastnických hranic, zpracování mapových podkladů, spolupráce s katastrem nemovitostí, zapracování změn vnějšího obvodu budovy, změny hranic pozemku, zaměření ...

Geoterc – geodetická kancelář

Provádíme veškeré geodetické práce, vytyčování staveb, geometrické plány, zaměřování ke kolaudaci. Mapové podklady pro projekty, zaměření inženýrských sítí. Servis a prodej geometrických přístrojů. Zpracování v digitálních systémech ACAD a Microstation.

Geonet cz, s.r.o.

Zaměření skutečného provedení staveb zpracované v grafickém systému MicroStation. Vypracování geometrických plánů novostaveb ke kolaudačnímu řízení. Prodej a opravy geodetických přístrojů a pomůcek.

AGRES, s.r.o.

Zabýváme se realitní činností, správou nemovitostí a domácností. Zprostředkování prodeje a nákupu nemovitostí, zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy, zprostředkování pronájmu nemovitostí, převody bytů do osobního vlastnictví, správa ...

ZAVŘENO (Otevírá St 08:00)

Stageo, spol. s r.o.

Prodej vrtné techniky a příslušenství pro speciální zakládání staveb.

ŘÍDEL GEODET

Firma je zaměřená na geodetické práce ve výstavbě. Specializace na komunikace, tunely a mosty (dlouhá praxe při výstavbě dálnic). Mapové podklady pro projektování. Zaměřování inženýrských sítí.

Marcela Vrbová

Geodetické práce pro katastr nemovitostí: geometrický plán pro rozdělení pozemku, geometrický plán pro vyznačení novostavby (přístavby, garáže…), geometrický plán porozestavěné budovy (pro hypoteční úvěr), geometrický plán pro vyznačení věcného ...

Ing. Jiří Kmínek - Geodetické práce

Vyhotovování geometrických plánů, vytyčování hranic pozemků, zaměřování skutečného provedení staveb.

ProfiGEO

Veškeré geodetické práce: vyhotovení geometrických plánů, vytyčování hranic pozemků, vyhotovení smluv a žádostí podávaných na katastr nemovitostí, odborné konzultace, polohová a výšková zaměření stavebních pozemků, vytyčení staveb pro účely ...

Ing. Jaroslav Zámiš

Nabídka geometrických plánů, vytyčení hranic pozemků i staveb, polohopisů a výškopisů či dalších služeb v oblasti geodézie a katastru nemovitostí.

Geodetická kancelář Zíka

Poskytujeme komplexní služby v oblasti geodezie a kartografie, katastru nemovitostí a stavebnictví. Zpracováváme geometrické plány, vytýčení hranic pozemků a pozemkové úpravy, vytyčení staveb při realizaci základů a zaměření inženýrských sítí.

PERTICA CR, s.r.o.

Zajištění geodetických prací, vytyčování hranic pozemků a zaměřování staveb.

G e P CB, spol. s r.o.

Vyhotovujeme geometrické plány a základní mapy včetně vytyčení hranic pozemků. Nabízíme měření jeřábových drah, deformací i posunů.

Kamil Prášek

Zajišťujeme zhotovení geometrických plánů, vytyčování hranic pozemků či zaměřování inženýrských sítí a poskytujeme poradenství.

Ing. Kateřina Dvořáková

Provádění geometrických plánů, vytyčení parcel, zakládání staveb a polohopisných i výškopisných zaměření.

TRAVAL, s.r.o.

Provádíme veškeré geodetické práce, geometrické plány, měření GPS, vytýčení a rozdělení pozemků. Projektujeme komplexní pozemkové úpravy.

Ing. Stanislav Seifert

Poskytuji tvorbu geometrických plánů či účelových map velkých měřítek. Nabízím vytyčování hranic pozemků.

Geodetická kancelář Dohnal

Provádíme komplexní geodetické práce nejen v oboru katastru nemovitostí. Zabýváme se geometrickými plány, vytyčováním hranic a staveb, zaměřováním výškopisu a zaměřením stavby ke kolaudaci. Zpracování podkladů pro projekt, zaměření inženýrských sítí.

Pavel Petrovič

Provádíme geodetické práce, vytyčení staveb a tvorbu mapových podkladů či geometrických plánů.

Ing. Daniel Vučenovič pobočka Roudné

Vyhotovení geometrických plánů, vytyčení hranic pozemků a provádění geodetických a kartografických prací.

Roudné 152 +

Ing. Dominik Pánek

Nabízím zaměření a zhotovení geometrického plánu, vytyčení hranic pozemků a staveb dle projektů i zaměření přípojek.

GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

Provádění geodetických prací (geometrické plány, vytyčení hranic pozemků, práce v investiční výstavbě, zaměření stavebních objektů, komplexní pozemkové úpravy, zaměření inženýrských sítí, výškopisné plány), projektování dopravních staveb, inženýrské činnosti …

Ing. Martin Kmínek

Provádíme veškeré geodetické práce v katastru nemovitostí a investiční výstavbě. Vyhotovujeme geometrické, polohopisné a místopisné plány, provádíme vytyčování hranic pozemků, zaměřování staveb a přípojek inženýrských sítí pro kolaudaci do 3 dnů.

Angermeier Engineers, s.r.o.

Nabízíme služby v oblasti inženýrské geodézie se zaměřením na tunelové a podzemní stavby. Dále poskytujeme geodetické služby při výstavbě liniových a monolitických staveb. Využíváme moderní přístrojové vybavení od firem Leica a Trimble.